Αρχική » Το σχολείο μας » ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

Κοινός στόχος στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες. οι οποίοι απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και έχουν σκοπό να βοηθήσουν όλους μας ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο μας να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.

 

Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας

 

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετικές αφετηρίες και μεταφέροντας διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Η διαφορετικότητα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση. Το κοινωνικό , το φυσικό καθώς και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη. Γι αυτό πρέπει στα περιεχόμενα της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται στοιχεία και δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους ,με ενεργό συμμετοχή , κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

 

Υπακοή στους κανόνες του σχολείου και της τάξης           

 

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν τόσο την εκπαιδευτική επιτυχία όσο και την εξαιρετική συμπεριφορά των παιδιών. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό του σχολείου, να υπακούουν και να σέβονται τους εκπαιδευτικούς καθώς και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου.

Οι ιδιαίτεροι κανόνες κάθε τάξης θα πρέπει να ακολουθούνται, αφού πρώτα συζητηθούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

 

Η φοίτηση των μαθητών

 

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η  φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των ωρών διδασκαλίας, δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου.
 • Οι μαθητές δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος  της τάξης ή ο διευθυντής.
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (στις Α και Δ΄ τάξεις ).
 • Η  συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρέωση των μαθητών.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλειμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο χώρος παραμονής των μαθητών (συνήθως στο διάδρομο του σχολείου).
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους δυο εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο και στο εσωτερικό του σχολείου.

 

Άφιξη στο σχολείο

 

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από ώρα 7:55 ως  8:15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας.
 • Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη  γίνεται από τις 7:00 ως 7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν μόνο όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου
 • Η έγκαιρη  προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.
 • Οι εφημερεύοντες εκπ/κοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Επίσης όσοι δήλωσαν ότι θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά την αναχώρησή τους, περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

 

Προσευχή

 

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

 

 

Διάλειμμα

 

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητώνΚανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

 

Σχολικές εργασίες

 

Οι σχολικές εργασίες, όταν υπάρχουν, θα πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα. Εάν κάποιος μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω κάποιου σοβαρού γεγονότος, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό της τάξης και να εξηγήσουν την κατάσταση.

 

Σεβασμός στη σχολική και προσωπική περιουσία

 

 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τα υπάρχοντα των συμμαθητών τους και να τα χρησιμοποιούν μόνο εάν πάρουν άδεια. Ο μαθητής που καταστρέφει αντικείμενα συμμαθητών του μπορεί να απαιτηθεί να τα αντικαταστήσει. Πολλές φορές οι μαθητές ξεχνούν προσωπικά τους αντικείμενα στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου ή/και στις τάξεις των διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Τα αντικείμενα και ο εξοπλισμός του σχολείου οφείλουν να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Οι μαθητές που προκαλούν ζημιές σε εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, και τις τάξεις τους οφείλουν να αναλάβουν την επισκευή τους.
 • Τέλος, οφείλουμε όλοι να κρατούμε το σχολείο μας καθαρό, χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο και στον αύλιο χώρο.

 

Συμπεριφορά των μαθητών

                                                 

 • Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημιουργικός διάλογος, η αποδοχή, η αλληλεγγύη και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει  να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
 • Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις ώστε να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση αποφεύγοντας διασπαστικές συμπεριφορές.
 • Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Οι μαθητές επιλύουν τις διαφορές τους με τρόπο ειρηνικό. Δε φωνάζουν, δε χτυπούν, δεν εκβιάζουν και δε χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις. Αν δε μπορούν να λύσουν τη διαφωνία τους ζητούν βοήθεια από τους δασκάλους που εφημερεύουν.
 • Απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και αν αυτός κρίνει σκόπιμο, στον διευθυντή.

 

 

Παιδαγωγικός Έλεγχος – Κυρώσεις

 

 • Αποκλίσεις των μαθητών  από την δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο μαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.
 • Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.
 • Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 

Επισκέψεις & γιορτές

 

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα.

 Ειδικότερα οφείλουν:

 • Nα ακολουθούν το πρόγραμμα της εκδρομής και να μην απομακρύνονται από την υπόλοιπη ομάδα.
 • Nα συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ήθος σε όλους τους δημόσιους χώρους (μουσεία, ιστορικούς χώρους, ξενοδοχεία κ.τ.λ.).
 • Nα ενημερώνουν για κάθε πρόβλημα που υποπίπτει στην αντίληψη τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
 • Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο.

 

Γονείς & κηδεμόνες

 

 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τους τον κηδεμόνα του μαθητή.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση από το δάσκαλο/λα της τάξης. Η ημερομηνία της συνάντησης ορίζεται από το Σχολείο, μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.
 • Το τηλέφωνο του σχολείου (2381031234)είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.
 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας ή Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ο γονέας οφείλει να το συζητήσει πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και στη συνέχεια αν δεν επιλυθεί με τον Διευθυντή.
 • Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία, φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Ο Γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

 

 

O Σύλλογος Γονέων

 

 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών.
 • Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου.
 • Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

 

Σχολική ιστοσελίδα

 

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα (dim-arniss.pel.sch.gr) στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστοτόπων είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι σε συνεργασία με το Διευθυντή, αναρτούν ό,τι θεωρείται σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Στον επίσημο διαδικτυακό τόπου του σχολείου αναρτώνται και ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.  Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

 

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου & οικογένειας  με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σχολική βιβλιοθήκη

Η ώρα είναι…

Ο καιρός στην Άρνισσα…

Weather Icon